Import fra nettbutikk

Den galvaniske isolatoren forhindrer elektrolytisk korrosjon. Den blokkerer lavspenningsstrømstrømmer som går inn i båten din via jordledningen på landskabelen. Disse strømmene kan forårsake korrosjon til båtens undervannsmetaller, som skroget, propelleren, akselen og så videre.
Den galvaniske isolatorens indre består av to dioder som er koblet sammen anti-parallelt. Når de er koblet sammen på denne måten, tillater diodene strømgjennomgang i begge retninger, men kun over en viss spenningsterskel. Diodene leder strøm der spenningen er ca. 1,4 VDC.

Isolatoren installeres direkte bak båtens 230V-kobling. Den økende spenningen fra den galvaniske isolatoren er høyere enn den potensielle forskjellen mellom metaller. Som et resultat av dette, vil denne spenningen ikke tillate strømoverføring og dermed vil den galvaniske isolatoren forhindre elektrolytisk strøm. Likevel, hvis det forekommer en (høyere) spenningsfeil i AC-strømkretsen, vil diodene slippe strøm igjennom og reststrøminnretningen vil avbryte strømkretsen.

Viser det ene resultatet

 • Plassholder

  Makspower laderegulator for LiFePO4

  kr 2.499,00

  Makspower Spenningsregulator for LiFePo4,
  Trekkes tilbake på grunn av feil

  Spenningsregulatoren er bygget på Java Sea Norskprodusert Hardware og programmert for Litiumbatterier

  Vi har dessverre hatt mange problemer med Java Sea spenningsregulatoren som ofte feiler når den lader litiumbatterier.
  Ladingen kan opphøre uten varsel. Det medfører at turteller i mange tilfeller slutter å fungere, ladelampen lyser, alarmen starter og at ankervinsj og andre funksjoner som kun fungerer når motoren er i gang og dynamoen lader heller ikke fungerer.
  Utvikler av Java Sea har dessverre ikke klart å rette feilen.

  Hvis du ønsker bedre lading så kontakt Makspower. Vi har dynamoer som erstatter Hitachi dynamoer og oppgradering for flere Volvomotrer.

  Teknisk informasjon:
  Absorbtion lading på 14,4V
  Floatspenning (lading) på 13,8V
  Temperaturovervåking av dynamo
  (er ) for å unngå overoppheting er en viktig fordel,
  Temperaturføler på servicebatteriene (forbruk).
  Ekstern sense av spenningen
  på servicebatterienes pluss og minuspol, samt på startbatteri(ene).
  Dette for å oppnå riktig ladespenning på servicebatteriene og for å unngå for høye spenninger på startbatteriene.

  Makspower spenningsregulator med betydelige fordeler:
  Optimal lading
  av ALLE batteriene.
  Minimal ladetid uten å skade batteriene.
  Servicebatteriene og startbatteriene overvåkes samtidig.
  Batterienes levetid forlenges.
  Temperaturovervåking og styring på temperatur med fører maksimal lading og innefor dynamoens arbeidstemperatur.
  Kan styre lading fra to dynamoer
  samtidig. En stor fordel for alle båter med to motorer eller har to dynamoer på samme motor.

  Nye og viktige funksjoner med Makspower laderegulator
  Vi har nå utstyrt Makspower regulatoren med tre ladeprofiler.
  1) Lad opp til 14,4 volt. Etter 10 minutter reduseres ladespenningen til floatspenning på 13,8 volt. Raskeste lading.
  2) Lad med konstant spenning på 13,8 volt. Ladestrømmen er høy og batteriet skånes for høyere spenning.
  3) Lad med konstant spenning på 13,4 volt. Ladestrømmen reduseres og ladetiden forlenges. Optimalt for skånsom lading    over lang tid og maksimal levetid på batteriene.